ZÁPIS

Zápis 

INFORMACE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOROVANY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Informace k zápisu do Mateřské školy Borovany

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

V termínu od 4. - 13. 5. 2021 proběhne zápis do Mateřské školy Borovany

Dokumenty potřebné k zápisu mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním 4. 5. 2021 a 11. 5 od 8:00 - 15:00 hodin v ředitelně školy BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na msborovany@gmail.com
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).
 • Datovou schránkou: dmvknp4

Dokumenty potřebné k zápisu/ možné vyzvednout vytištěné ve schránce v MŠ s názvem: ,,Dokumenty k zápisu".

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost si stáhnete z webu www.msborovany.cz v sekci Zápis
 • Doložení řádného očkování dítěte - vyjádření k zdravotnímu stavu dítěte naleznete v sekci zápis na www.msborovany.cz

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.

 • Kopii rodného list dítěte - ta bude přiložena jako součást spisu dítěte

· Vyplňte, prosím, pečlivě žádost o přijetí.

Velmi důležitá je kontrola správnosti rodného čísla dítěte dle rodného listu, adresy pro doručování a dalších kontaktních údajů (telefon, e-mailová adresa) - PROSÍME PIŠTE ČITELNĚ.

· Doporučení příslušného školského poradenského zařízení, pokud se jedná o dítě se speciálně vzdělávacími potřebami, se bude řešit individuálně s ředitelem MŠ.

· Pokud chcete využít možnost individuálního vzdělávání (týká se dětí, pro které
je předškolní vzdělávání povinné) kontaktujte ředitele MŠ.

· Oznámení o výsledku přijímacího řízení bude vyvěšeno nejpozději od 1. června 2021 po dobu nejméně 15 dnů ve vývěsce Mateřské školy Borovany a na webových stránkách školy www.msborovany.cz pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

· Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy je možno k podkladům pro rozhodnutí o nepřijetí se vyjádřit, stanovuji termín na: 2. června 2021 od 8:00 do 10:00v ředitelně MŠ.

Pokud máte zájem o Montessori třídu, zapište název třídy do žádosti.

Z hlediska zajištění vyváženosti heterogenních tříd a vyrovnanému počtu dívek a chlapců na třídách, rozhoduje o zařazení dětí do jednotlivých tříd ředitel školy.

· Opatření proti COVID 19 - v určené dny zápisu se prosím dostavte s požadovanou dokumentací, respirátoru, dodržujte rozestupy a pokyny MŠ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Mgr. Vít Sumerauer

ředitel MŠ


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022Co by mělo dítě před nástupem do školky zvládnout?

• Dítě by mělo znát své jméno a příjmení. Vyplatí se umět i svůj věk a město, ve kterém bydlí.

• Vaše dítě bude muset poznat svoji značku, kterou dostane pro označení místa na ukládání svých věcí.

• Mělo by také poznat svoje oblečení a obuv. Je dobré dítěti ráno při oblékání říkat, co má právě na sobě a jaké s sebou bude mít náhradní oblečení. Nezapomeňte také dětem oblečení podepsat. Mnoho dětí si totiž své věci nepozná nebo se stává, že několik dětí má stejné oblečení.

• Dítě by se mělo umět samo svléknout, při oblékání může mít nedostatky (problémy se zipem, s knoflíky, s punčochami) - mělo by však umět říct paní učitelce, s čím potřebuje pomoct. Dítě by se mělo umět zout a obout. 

• Mělo by samostatně jíst lžící bez přehnaného bryndání a pít ze skleničky nebo hrníčku. 

• Dítě by se mělo umět samo vysmrkat.

• Dítě by mělo umět používat samostatně WC, nesmí se pravidelně počurávat a používat plínky.

• Dítě by mělo být zvyklé umýt si ruce, když jde ze záchodu, když jde jíst, když je jakkoliv špinavé a utřít se      do ručníku.

• Mělo by umět chodit po schodech bez držení dospělého.

• Mělo by po sobě umět uklidit hračky a pracovní nástroje na správné místo.

• Dítě by mělo umět pozdravit a poděkovat.

• Mělo by umět vyjádřit, co potřebuje nebo co se mu líbí a nelíbí.


Co dítě do mateřské školy potřebuje:

 • Bačkorky- s bílou podrážkou (NE pantrofle a gumové boty typu crocs)
 • Pyžamo - pokud dítě ve školce po obědě odpočívá
 • Papírové kapesníky v dostatečném množství
 • Náhradní spodní prádlo, které má dítě ve "školkové" látkové tašce
 • Tepláky nebo jiné kalhoty do třídy a druhé na pobyt venku
 • Gumovky
 • Malé děti mohou mít malou plyšovou hračku na spinkání

Všechny věci podepište nebo označte!

 • Nedávejte, prosím, dětem do školky hračky ani žádné jiné předměty nebo cennosti.
 • Dávejte dětem takové oblečení, u kterého nebude vadit zamazání či poničení.

Děkujeme.


Pár rad..

I když Vaše dítě něco neumí, ve školce se to určitě naučí, není proto nutné vše násilně dohánět na poslední chvíli. Přesto to trpělivě trénujte. 

Je velice důležité, aby dítě paní učitelce důvěřovalo. Nikdy své dítě nestrašte ani paní učitelkou ani školkou samotnou. Dítě se tam musí těšit a ne to brát jako trest.

Nástup bude trochu komplikovaný odloučením od maminky. Některé děti to ponesou opravdu těžce - a vy s nimi. Velice dítěti pomůžete, když nebudete ve stresu vy sama ani nikdo jiný z rodiny. Můžete své dítě chlácholit, ale musíte být pevně rozhodnutá odejít a odchod zbytečně neprodlužovat, naopak byste nikdy neměla odcházet tajně bez rozloučení. Je dobré dítěti vysvětlit, kdy se vrátíte, a potom se opravdu včas vrátit.