Třídy

Každá třída má svoji šatnu, sociální zařízení, hernu a třídu. Herna slouží ke hře, cvičení a po obědě jako ložnice, kde děti odpočívají.  Třída slouží k hrám u stolečku, ke klidovým činnostem, k tvořivým a výtvarným činnostem a stravování. U každé třídy se nachází přípravná kuchyň k výdeji jídla a zázemí pro zaměstnance (WC + šatna). 

Všech sedm tříd je heterogenních pro děti ve věku od 3 do 6 (7) let.

1. třída - Krtečci

Tato třída se nachází v přízemí hlavní budovy MŠ.  Kapacita této třídy je 28 dětí. Třída disponuje menší terasou.  

O děti pečují paní učitelky Jana Zachařová a Mgr. Dana Jenknerová.

2. třída Berušky

Třída Berušek se nachází v 1. patře hlavní budovy MŠ. Kapacita třídy je 28 dětí. K této třídě patří menší balkón, kde si děti mohou hrát. 

O děti pečují paní učitelky Pavlína Rodějová, Mgr. Klára Velíšková a asistentka pedagoga Bc. Sylva Číhalová.

Pořádek a čistotu u Krtečků a Berušek udržuje paní Linda Valešová. 

3. třída Kuřátka

Třída Kuřátek se nachází v přízemí modrého pavilonu MŠ se samostatným vchodem. U této třídy je malý výtvarný koutek s odkalovacím umyvadlem pro práci s keramickou hlínou. Tato třída disponuje prostornou terasou vybavenou stolky a židlemi, kde si děti mohou hrát, cvičit, ale třeba i svačit. U Kuřátek je kapacita 25 zapsaných dětí. 

O děti pečují paní učitelky Bc. Jana Dvořáková, Alena Petrová a pan ředitel Mgr. Vít Sumerauer.

Pořádek a čistotu ve třídě Kuřátek a Včeliček udržuje paní Marcela Benešová.  

4. třída Rybičky

Tato třída se nachází v přízemí v levé části hlavní budovy MŠ. Kapacita je 28 zapsaných dětí. 

O děti pečují paní učitelky Eva Šímová, Jindřiška Gondeková a asistentka pedagoga Jiřina Tomková

5. třída Motýlci

Třída Motýlků se nachází v 1. patře vlevo v hlavní části budovy MŠ. Kapacita této třídy je 28 zapsaných dětí. 

V této třídě o děti pečují paní učitelky Marie Dudová, Bc. Markéta Cmuntová a asistentka pedagoga Jana Sigmundová. 

O pořádek a čistotu se u Rybiček a Motýlků stará paní uklízečka Miroslava Kupcová.

6. třída Včeličky

Třída Včeliček se nachází v 1. patře modrého pavilonu MŠ. Kapacita třídy je 28 zapsaných dětí.  Součástí této třídy je menší výtvarně-keramický ateliér, který můžou využívat všechny třídy. Tato třída disponuje prostornou terasou vybavenou stolky a židlemi, kde si děti mohou hrát, cvičit, ale třeba i svačit. Z bezpečnostních důvodů je opatřena sítí. 

O děti v této třídě pečují paní učitelky Jana Kaprálová a Mgr. Lucie Hokrová.

7. třída- Žabičky

Tato třída se nachází v přízemí za modrým pavilonem MŠ. Kapacita je 28 zapsaných dětí. Tato třída pracuje devátým rokem podle zásad Montessori pedagogiky, jejímž heslem je "Pomoz mi, abych to dokázal sám".  Tato třída je vybavena a uzpůsobena dle zásad Montessori. Součástí této třídy je malá dílná, kde se děti učí zručnosti a manipulaci s nářadím a seznamují se s pracovními postupy. 

O děti pečují paní učitelky Mgr. Jana Volná a  Mgr. Marie Kotásková. 

O pořádek a čistotu se stará paní Hana Fenclová