O nás

Naše mateřská škola je sedmitřídní škola pavilónového typu. Je situována blízko náměstí, přesto v klidové zóně v zástavbě rodinných domků.


Součástí školy je školní jídelna, která je vybavena moderní technikou. Zde připravují paní kuchařky jídlo pro děti a zaměstnance školy. 


Kolem budovy školy je školní zahrada, která v posledních letech prošla velkými proměnami- nové prolézačky, skluzavky, kolotoče, houpačky a pískoviště. 


V posledních letech se snažíme v dolní části vytvořit přírodní zahradu a lesík, kde se děti velmi blízce seznamují s přírodou, životem v trávě, pěstováním zeleniny. Děti také seznamujeme s ochranou přírody a mají zde možnost pocítit sounáležitost s ní.


Součástí naší školy je i menší keramický a výtvarný ateliér, který využíváme při práci s keramickou hlínou a seznamuje tak děti se základy keramiky. Škola je též vybavena keramickou pecí.


Naše škola má k dispozici také školní prádelnu, která prošla před několika lety rekonstrukcí.


Od září do října a od dubna do června využíváme dopravní hřiště u Základní školy Borovany, na kterém probíhá pravidelná dopravní výuka našich dětí. Děti se zde seznamují s jízdou na dopravních prostředcích, s pravidly silničního provozu i s rolí chodce. Naše škola je vybavena kvalitními a certifikovanými koly, odrážedly, koloběžkami a helmami pro maximální bezpečnost dětí.