Jídelníček


číslo účtu: 105382068/0300 (platba školného a stravného) 


Finanční norma stravného platná od 1. 9. 2020 :

(na základě Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Děti od 3 do 6 let věku ranní svačina 9,-- Kč

Oběd 22,-- Kč

Odpolední svačina 9,-- Kč

Celkem celodenní stravné 40,-- Kč

Děti, které v daném školním roce dovrší 7 let

Ranní svačina 9,-- Kč

Oběd 24,-- Kč

Odpolední svačina 9,-- Kč

Celkem celodenní stravné 42,-- Kč

Jídelna

Odhlašování a přihlašování stravy přes internet lze přes aplikaci strava.cz, která Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě a stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Přihlašovací údaje obdržíte na své třídě. Tuto službu můžete používat i ve svých mobilních telefonech se systémem android pomocí mobilní aplikace strava.cz, kterou si můžete zdarma stáhnout na Google Play. Odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz. Doba pro odhlášky a přihlášky zůstává stejná jako doposud.

Stravu je možno odhlásit nebo přihlásit jen přes internet nebo telefonicky. 

Pevné linky 380123 720, 380 123 721

Mobilní telefon 734 681 769

Pro více informací kontaktuje vedoucí školní kuchyně paní Waldingerovou.