Jídelníček


číslo účtu: 105382068/0300 (platba školného a stravného) 


Finanční norma stravného platná od 1. 10. 2022 :

(na základě Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

Děti od 3 do 6 let věku ranní svačina 9,-- Kč

Oběd 27,-- Kč

Odpolední svačina 9,-- Kč

Celkem celodenní stravné 45,-- Kč

Děti, které v daném školním roce dovrší 7 let

Ranní svačina 9,-- Kč

Oběd 29,-- Kč

Odpolední svačina 9,-- Kč

Celkem celodenní stravné 47,-- Kč

Jídelna

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne (24 hodin předem). Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít, a to v době od 11.00 do 11.15 hodin do školní kuchyně. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

Rodiče, jejichž děti se nemohou ze zdravotních důvodů v Mateřské škole stravovat, (škola nevaří diety), musí s vedoucí školní kuchyně sepsat dohodu o donášce vlastního jídla, ve které je zdůrazněna plná odpovědnost za kvalitu a nezávadnost doneseného jídla rodiči. Učitelé ani školní jídelna nezodpovídají za kvalitu přineseného jídla.

Učitelům na třídách stravování dětí NEODHLAŠUJTE!!!!!

Odhlašování a přihlašování stravy přes internet lze přes aplikaci strava.cz, která Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě a stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Přihlašovací údaje obdržíte na své třídě. Tuto službu můžete používat i ve svých mobilních telefonech se systémem android pomocí mobilní aplikace strava.cz, kterou si můžete zdarma stáhnout na Google Play. Odkaz pro stažení najdete nawww.strava.cz. Doba pro odhlášky a přihlášky zůstává stejná jako doposud.

Stravu je možno odhlásit nebo přihlásit jen přes internet nebo telefonicky. 

Pevné linky 380123 720, 380 123 721

Mobilní telefon 734 681 769

Pro více informací kontaktuje vedoucí školní kuchyně paní Waldingerovou.