Zaměstnanci

Ředitel školy: 

Mgr. Sumerauer Vít
Zástupkyně ředitele:
Bc. Dvořáková Jana
Pedagogové:
Dudová Marie
Petrová Alena
Sigmundová Jana
Zachařová Jana
Šímová Eva
Rodějová Pavlína
Mgr. Jenknerová Dana
Mgr. Kotásková Marie
Kaprálová Jana
Taylor Adéla, Dis.
Mgr. Tůmová Jana
Bc. Cmuntová Markéta

Asistentka pedagoga

Bc. Velíšková Božena
Strusková Marie
Školní asistentka:
Hanzalová Dana

Ostatní zaměstnanci

Školnice

Kupcová Miroslava

Uklízečky

Benešová Marcela
Fenclová Hana
Mejdrechová Ludmila
Kičinková Michaela- péče o výdejové kuchyně
Vedoucí kuchyně
Waldingerová Ivana
Kuchařky
Waldingerová Ivana
Čadová Pavla
Čejková Marie
Petrlíková Mirka
Pradlena
Čejková Marie
Hospodářka a účetní školy
Vlčková Silva