Zaměstnanci

Ředitel školy:
Mgr. Sumerauer Vít
Zástupkyně ředitele:
Bc. Dvořáková Jana
Pedagogové:
Šímová Eva
Rodějová Pavlína
Mgr. Jenknerová Dana
Kaprálová Jana
Taylor Adéla, Dis.
Mgr. Tůmová Jana
Bc. Cmuntová Markéta
Dudová Marie
Sigmundová Jana
Zachařová Jana
Rodějová Pavlína
Gondeková Jindřiška
Petrová Alena
Mgr. Nováčková Lenka
Asistentky pedagoga:
Strusková Marie
Plojharová Iva, DiS.
Mgr. Kotásková Marie
Školní asistentka:
Mgr. Marie Kotásková
Uklízečky:
Benešová Marcela
Fenclová Hana
Valešová Linda
Školnice:
Kupcová Miroslava
Vedoucí kuchyně:
Waldingerová Iva
Kuchařky:
Čadová Pavla
Čejková Marie
Petrlíková Mirka
Pradlena:
Čejková Marie
Hospodářka a účetní školy:
Vlčková Silvie