Zaměstnanci

Ředitel školy:

Mgr. Sumerauer Vít

Zástupkyně ředitele:

Bc. Dvořáková Jana

Pedagogové:

Šímová Eva

Rodějová Pavlína

Mgr. Jenknerová Dana

Kaprálová Jana

Taylor Adéla, DiS.

Bc. Cmuntová Markéta

Dudová Marie

Sigmundová Jana

Zachařová Jana

Gondeková Jindřiška, DiS.

Petrová Alena

Bc. Tomandlová Pavla

Mgr. Kotásková Marie

Asistentky pedagoga:

Strusková Marie

Tomková Jiřina

Uklízečky:

Linda Valešová

Benešová Marcela

Fenclová Hana

Kupcová Miroslava

Vedoucí kuchyně:

Waldingerová Iva

Kuchařka:

Čadová Pavla

Čejková Marie

Petrlíková Mirka

Péče o výdejové kuchyňky:

Michaela Kičinková

Pradlena:

Čejková Marie

Hospodářka a účetní školy:

Vlčková Silvie