Kdo jsme...

Mgr. Marie Kotásková

Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku je pro mne každodenní výzvou, a zároveň naplňujícím posláním. Kdyby všichni dospělí byli vnímaví k přirozeným potřebám dětí, mohli bychom s radostí sledovat zdravý harmonický vývoj nejen dětí, ale i celé společnosti. Během své praxe jsem došla ke zjištění, že u dětí dochází k největšímu rozvoji, když se samy mohou zapojit, samy objevovat a najednou se spontánně vrhají do učení. Když jsem přihlašovala své vlastní 2 děti před více jak 9 lety do této nově vznikající třídy se zásadami Montessori pedagogiky měla jsem určité obavy (zajímaly mne takové detaily, jestli dětem nebudou chybět hračky nebo jak se naučí fungovat ve skupině dětí, když samostatně pracují na koberečku), avšak mé obavy se rozplynuly hned po poznání osobností učitelů (což je dle mého názoru to nejzásadnější při hledání té nejlepší předškolní výchovy pro Vaše dítě). Když je osobnost pedagoga - průvodce blízká Vám, bude jistě blízká i Vašemu dítěti a je úplně jedno, jestli se drží zásad Montessori nebo mají metodiku vlastní. A pokud osobnost pedagoga (průvodce) neznáte jako jsem neznala já, platí totéž i naopak - pokud budou s průvodci spokojeny Vaše děti, máte jistotu, že Vaše volba byla správná.

Mája absolvovala magisterský obor: Rehabilitační (psychosociální) péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity (včetně státní zkoušky ze speciální pedagogiky) a maturitní obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Dále absolvovala AMI kurz Heidi Philippart. Je držitelka certifikátu s akreditací MŠMT z konference Růst společně a držitelka mezinárodního certifikátu z anglického jazyka. Má několikaleté zkušenosti s dětmi jako bývalá instruktorka ve skautském vodním oddíle a ve vedení pohybových hrátek pro maminky s dětmi do 3 let věku. Má ráda přírodu a vše s ní spojeného, hraje na klavír, na flétny a volný čas nejraději tráví s rodinou (na výletech, na zahradě a v kuchyni).


Mgr. Jana Volná

Proč pracuji v mateřské škole? Protože mě to prostě baví :-) Každý den s dětmi můžeme trochu zpívat a tančit, trochu malovat, kreslit, tvořit, trochu cvičit, běhat, skákat, povídat si a naslouchat druhým a taky se učit něco nového. Těší mě, že můžu být součástí jednoho z nejdůležitějších období v lidském životě a sledovat, jak se z roztomilých tříleťáků stávají sebevědomí předškoláci, jak vznikají první přátelství i dětské lásky. Díky dětem nezapomínám, jaké to bylo být dítětem.

Jana vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích a pak obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě. V roce 2007 se jí narodil syn Ondřej a v roce 2009 dcera Barbora. V roce 2011 nastoupila do mateřské školy v Borovanech do třídy Berušek. Absolvovala diplomový kurz Montessori pedagogiky v Praze a s dalšími kolegy se zapojila do projektu Rozvoj pedagogů MŠ Montessori, který byl zakončen stáží v Montessori mateřské škole v Anglii. Od roku 2015 působila jako průvodce ve třídě Žabičky. V roce 2020 se jí narodila dcera Beata. V září 2023 se vrátila to třídy Žabiček a začíná zde opět působit jako průvodce. 


Hana Fenclová

Od dětství mám velmi kladný vztah k dětem. Práce s dětmi mě dlouho lákala. Bylo pro mne obohacující období ve věku 10 - 15let, kdy jsem se ráda věnovala mé novorozené neteři a pozorovala jsem a prožívala její pokroky v dětském vývoji.

Při rozhodování o mém povolání jsem si přála věnovat se v budoucnu dětem. Částečně se mi toto splnilo v roce 2005, kdy jsem po druhé mateřské dovolené nastoupila do zaměstnání v mateřské škole v Borovanech. Byla jsem, a dosud jsem ráda za každou chvilku, kdy mohu být nápomocná alespoň při oblékání, zavazování tkaniček u bot apod., když se děti vypravují na vycházku. V tu chvíli nastává komunikace s dětmi, a to jsou pro mne krásné chvilky.

Můj život naplňuje moje rodina, žijeme v Borovanech v rodinném domku. S manželem jsme vychovali naše dva syny. Jsou již dospělí, 28 a 19 let. Ráda poslouchám hudbu, velmi ráda si i zazpívám a zatancuji. Mezi mé další záliby patří ruční práce.

Své dosavadní zkušenosti, které jsem nabyla za dobu 18 let zaměstnáním v MŠ Borovany, mohu uplatnit ve třídě Montessori u Žabiček.

Hanka absolvovala v letech 2019 až 2020 vzdělávací program Studium pro asistenty pedagoga a získala tak Osvědčení o absolvování akreditovaného programu celoživotního vzdělávání. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací program byl ukončen obhajobou závěrečné písemné práce a vykonáním závěrečné zkoušky před komisí. Díky tomuto osvědčení může Hanka pracovat s diagnostikovanými dětmi. Splnil se jí tak sen a může se blíže věnovat dětem. 


Dřívější průvodci

Bc. Pavla Tomandlová

Pavla má ráda chvíle strávené se svojí rodinou, přírodu, tanec a hudbu. Hraje na kytaru, ráda zpívá a v posledních letech je pro ni velkým koníčkem fotografování. S přáteli založila také amatérský divadelní spolek Dno pytle. Žije v Petříkově, kde se podílí na organizaci mnoha kulturních akcí a akcí pro děti.

Na mém povolání se mi líbí především jeho pestrost a rozmanitost, díky které není žádný den stejný. Mám ráda dětskou bezprostřednost a upřímnost, chvíle společných zážitků, prožitků a radosti. Třída Žabiček je pro mě srdeční záležitostí - je to třída, ve které jsem s Montessori pedagogikou začínala a jsem moc vděčná za to, že jsem se do ní po pěti letech po rodičovské dovolené mohla vrátit. Je mi ctí být průvodcem dětem a vážím si důvěry rodičů, kteří nám svěřují své děti a zároveň důvěry dětí, když si ke mně jdou pro radu, pomoc, útěchu či pohlazení.

Pavla odmaturovala na Obchodní akademii v Českých Budějovicích a poté vystudovala bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy na PF JČU. Při studiu absolvovala kurzy Filozofie pro děti a animátorský kurz. Zkušenosti z těchto kurzů využila jako vedoucí na letních táborech. Po úspěšném dokončení studia v roce 2011 začala pracovat jako učitelka v MŠ Borovany a zároveň studovat další bakalářský obor - Arteterapie na PF JČU. Ve stejném roce započala zároveň tříletý diplomový kurz Montessori pedagogiky v Praze. Dokončila studium v Praze a s dalšími kolegy z MŠ Borovany absolvovala projekt Rozvoj pedagogů MŠ Montessori zakončený stáží v Montessori mateřské škole ve Vídni. V roce 2015 se jí narodila dcerka Kristýnka, se kterou úspěšně složila státní zkoušky z Arteterapie a získala tak druhý bakalářský titul. V roce 2017 se jí narodil syn Adámek.

Jana Kaprálová

Pracovala jsem ve třídě Žabiček ve školním roce 2019 - 2020. Když jsem se začala seznamovat s principy pedagogiky podle Marie Montessori, byla jsem velmi nadšená a zároveň smutná, že jsem se s touto metodou vzdělávání setkala až v pozdním věku, a že jsem nebyla poučena už při výchově vlastních dětí. Najednou jsem poznala to, co jsem podvědomě hledala, že vzdělávat a rozvíjet děti v předškolním věku lze prostě jinak. Prošla jsem základním kurzem pedagogiky Montessori u Dr. Evy Štarkové - Aktivity každodenního života a Rozvíjení smyslů. Posledním kurzem u Dr. Štarkové byl Rozvoj matematického myšlení - Geometrie.

Dále jsem absolvovala seminář "Ticho a mír" u Vlasty Hillebrandové, který mě také velmi obohatil a podle kterého pracuji i nyní u Včeliček, kde také zařazujeme prvky pedagogiky Montessori.

U Žabiček jsem našla výbornou partu kolegů i dětí a práce v této třídě mě velice obohatila.

Mgr. Vít Sumerauer

Nastoupil do Mateřské školy v Borovanech v září 2011 do tradiční třídy za zástup za nemoc. V době, kdy se měl rozhodnout zda odejít z MŠ nebo zůstat, si vybral možnost být u zrodu montessori třídy, kde zůstal průvodcem až do roku 2020. Vystudoval střední odbornou školu ve Staňkově - obor předškolní a mimoškolní pedagogika, dále pak magisterský program Vychovatelství zaměřené na výchovu ke zdraví na JU v Českých Budějovicích. Zabýval se zvyšováním resiliencí vůči stresu u pedagogických pracovníků. Od roku 2005 se podílí na organizaci dětského letního tábora. V roce 2012 účasten Vzdělávacího semináře Montessori filozofie zaměřené pro práci s dětmi od 1 do 12 roků, dále v letech 2014 až 2016 členem diplomového kurzu Montessori pedagogiky pro využití v předškolním věku. V Roce 2014 v rámci projektu Rozvoje pedagogů MŠ Montessori absolvoval zahraniční stáž v Holandsku. Od roku 2017 zvolen do funkce ředitele Mateřské školy Borovany. Zabývá se strategickým plánovaním a řízením ve školách a dalším doplňováním vědomostí v rámci pozice ředitele MŠ.

         Je aktivním členem Platforma "Ředitelky a ředitelé mateřinek". Svůj volný čas věnuje aktivitám s rodinou. V mateřské           škole se snaží se svými kolegyněmi naplňovat vizi v duchu vzájemného respektu, tolerance, přátelství, porozumění             a úcty k životu. Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo dále schopno samostatně myslet, svobodně se                           rozhodovat a nést za své rozhodnutí zodpovědnost. Jedním z cílů je užší partnerství školy a rodiny, láskyplné                       prostředí a legrace.