Informace


Školní řád

Školní vzdělávací plán Mateřské školy Borovany je k nahlédnutí na třídách.


Žádost o úhradu školních poplatků městem za rodiče pečující o tři a více dětí