Informace


Organizace školního roku

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy omezen a zcela uzavřena bude mateřská škola čtyři týdny:

od 12. července do 6. srpna 2021, omezený provoz bude zahájen dne 9. srpna 2021

V této době probíhají v budovách školy práce údržbářské, opravářské, škola se maluje, uklízí, připravuje na další školní rok a zaměstnanci čerpají řádnou zákonnou dovolenou.

X. Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

1. 7. - 9. 7. 2021 Letní prázdniny v ZŠ

9. 8. - 31. 8. 2021 Letní prázdniny v ZŠ


Školní řád

Školní vzdělávací plán Mateřské školy Borovany je k nahlédnutí na třídách.


Žádost o úhradu školních poplatků městem
 za rodiče pečující o tři a více dětí