Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Borovany od 1.9.2024

Školní řád

Všeobecné informace


Žádost o úhradu školních poplatků městem
 za rodiče pečující o tři a více dětí