Portfolio dítěte

Vážení rodiče, v letošním školním roce zavádíme každému dítěti jeho vlastní portfolio (knihu zaznamenávající jeho vývoj a průběh předškolního vzdělávání). Žádáme vás tímto, abyste připravili dětem šanon (viz. leták a fotografie níže) a přinesli do své třídy.