COVID-19

Výskyt COVID 19 v Mateřské škole Borovany diagnostikovaný PCR testem 

 • U pozitivně testovaného dítěte zákonný zástupce neprodleně kontaktuje ředitele MŠ.
 • Pozitivně testovaný zaměstnanec školy neprodleně kontaktuje ředitele MŠ.
 • Na základě pozitivity u dětí a zaměstnanců ředitel kontaktuje KHS v Českých Budějovicích.
 • Po konzultaci s KHS je v MŠ nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou, dle posledního přímého kontaktu. Tyto děti i zaměstnanci jsou vytrasováni na základě docházky do MŠ a přímého kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
 • Vytrasovaní zaměstnanci a rodiče dětí jsou kontaktováni buď telefonicky nebo SMS ze systému MŠ, že do jejich emailových schránek, které uvedli do kontaktů, dorazí informace z Krajské hygienické stanice a MŠ ohledně dalšího postupu.
 • Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním.
 • Zaměstnanci a rodiče dětí musí zajistit odběr na COVID - 19 v termínu, který určí Krajská hygienická stanice.
 • Po ukončení nařízené karantény krajskou hygienickou stanicí a na základě negativního výsledku testu je umožněna docházka dětí do MŠ.

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření školy/třídy

Nevyplňuje škola, ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli.

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Odběrové pracoviště COVID-19 testy - České Budějovice

www.nextlab.cz U hlavní brány výstaviště, České Budějovice

www.synlab.cz Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice

www.nemcb.cz Parkoviště nemocnice České Budějovice

https://www.citylab.cz/rezervace Citylab České Budějovice, Medicentrum Máj Dr. Bureše 1251/9a (5. patro)

https://rezervace.euclaboratore.cz Matice školské 17, České Budějovice - EUC Klinika (suterén S51)

https://rezervace.aeskulab.cz/ Senovážné náměstí 231/7 České Budějovice.

Uzavření Mateřské školy Borovany

 • 2. 11. - 13. 11. 2020 Přerušení provozu mateřské školy Borovany. Rozhodnutí je vydáno z provozních a organizačních důvodů, tj. z důvodu nedostatku personálu v MŠ Borovany. Většině bylo navrhnuto KHS karanténní opatření.
 • V MŠ je nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou dne 26. 1., 27.1. 2021 (tj. datum posledního kontaktu).  Z výše uvedených informací vyplývá, že karanténa rizikových osob vytrasovaných dne 30.1.2021 potrvá nejméně do 6.2. 2021 včetně.
 • V MŠ je nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou dne 10.-12.2. 2021 (tj. datum posledního kontaktu).  Z výše uvedených informací vyplývá, že karanténa rizikových osob vytrasovaných dne 17.2.2021 potrvá nejméně do 23 .2. 2021 včetně.

 • V MŠ je nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou dne 18.2.2021 (tj. datum posledního kontaktu).  Z výše uvedených informací vyplývá, že karanténa rizikových osob vytrasovaných dne 23.2.2021 potrvá nejméně do 28.2. 2021 včetně

 • V MŠ je nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou dne 23.2.2021 (tj. datum posledního kontaktu). Pozitivní dítě, které již bylo vytrasované- v kontaktu s pozitivním. Karanténa rizikových osob vytrasovaných dne 26.2.2021 potrvá nejméně do 5.3. 2021 včetně. 

 • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření

  Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

  5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.  Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Škola je uzavřena.  

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění  umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 . V mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí. Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou ▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, ▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo ▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů, ▪ příslušníci ozbrojených sil, ▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky, ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 • V MŠ je nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou dne 14.4..2021 (tj. datum posledního kontaktu). Pozitivní dítě, které již bylo vytrasované- v kontaktu s pozitivním. Karanténa rizikových osob vytrasovaných dne 15.4.2021 potrvá nejméně do 28.4. 2021 včetně. 

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 - OTEVŘENÍ MŠ V BĚŽNÉM PROVOZU