Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

Uzavření Mateřské školy Borovany

 • 2. 11. - 13. 11. 2020 Přerušení provozu mateřské školy Borovany. Rozhodnutí je vydáno z provozních a organizačních důvodů, tj. z důvodu nedostatku personálu v MŠ Borovany. Většině bylo navrhnuto KHS karanténní opatření.
 • V MŠ je nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou dne 26. 1., 27.1. 2021 (tj. datum posledního kontaktu).  Z výše uvedených informací vyplývá, že karanténa rizikových osob vytrasovaných dne 30.1.2021 potrvá nejméně do 6.2. 2021 včetně.
 • V MŠ je nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou dne 10.-12.2. 2021 (tj. datum posledního kontaktu).  Z výše uvedených informací vyplývá, že karanténa rizikových osob vytrasovaných dne 17.2.2021 potrvá nejméně do 23 .2. 2021 včetně.

 • V MŠ je nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou dne 18.2.2021 (tj. datum posledního kontaktu).  Z výše uvedených informací vyplývá, že karanténa rizikových osob vytrasovaných dne 23.2.2021 potrvá nejméně do 28.2. 2021 včetně

COVID-19

Výskyt COVID 19 v Mateřské škole Borovany

 • U pozitivně testovaného dítěte zákonný zástupce neprodleně kontaktuje ředitele MŠ.
 • Pozitivně testovaný zaměstnanec školy neprodleně kontaktuje ředitele MŠ.
 • Na základě pozitivity u dětí a zaměstnanců ředitel kontaktuje KHS v Českých Budějovicích.
 • Po konzultaci s KHS je v MŠ nařízena karanténa u dětí a zaměstnanců MŠ, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID pozitivní osobou, dle posledního přímého kontaktu. Tyto děti i zaměstnanci jsou vytrasováni na základě docházky do MŠ a přímého kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
 • Vytrasovaní zaměstnanci a rodiče dětí jsou kontaktováni buď telefonicky nebo SMS ze systému MŠ, že do jejich emailových schránek, které uvedli do kontaktů, dorazí informace z Krajské hygienické stanice a MŠ ohledně dalšího postupu.
 • Je nutné kontaktovat příslušného pediatra dítěte, oznámit karanténu dítěte a požádat o vystavení el. žádanky na odběr. Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním.
 • Zaměstnanci a rodiče dětí musí zajistit odběr na COVID - 19 v termínu, který určí Krajská hygienická stanice.
 • Po ukončení nařízené karantény krajskou hygienickou stanicí a na základě negativního výsledku testu je umožněna docházka dětí do MŠ.

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření školy/třídy

Nevyplňuje škola, ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli.

https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Odběrové pracoviště COVID-19 testy - České Budějovice

www.nextlab.cz U hlavní brány výstaviště, České Budějovice

www.synlab.cz Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice

www.nemcb.cz Parkoviště nemocnice České Budějovice

https://www.citylab.cz/rezervace Citylab České Budějovice, Medicentrum Máj Dr. Bureše 1251/9a (5. patro)

https://rezervace.euclaboratore.cz Matice školské 17, České Budějovice - EUC Klinika (suterén S51)

https://rezervace.aeskulab.cz/ Senovážné náměstí 231/7 České Budějovice.