DISTANČNÍ VÝUKA

CO JE TO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ?

Distanční vzdělávání přesně definuje § 184a školského zákona. Jednoduše řečeno jde o vzdělávání na dálku, které může mít mnoho podob. (Jak by mělo v MŠ vypadat, zákon neuvádí.)

KOHO VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ?

Pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

JE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI POVINNÉ?

Ano. Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič ho z distančního vzdělávání omluví.

JAKÝM ZPŮSOBEM VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ?

Jak má distanční vzdělávání reálně v praxi probíhat, zákon neuvádí. Říká pouze, že "způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte".

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

My jsme se rozhodli pro OFF-LINE VÝUKU

K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.


UPOZORNĚNÍ

Mateřská škola Borovany připravila pro naše předškoláky soubor pracovních listů a aktivit, které se formou distančního vzdělávání budou plnit. Po skončení této formy vzdělávání budou listy od dětí vybrány, vyhodnoceny a archivovány.Další aktivity