Rozloučení s předškoláky

Portfolio dítěte

Vážení rodiče, od příštího školního roku zavádíme každému dítěti jeho vlastní portfolio (knihu zaznamenávající jeho vývoj a průběh předškolního vzdělávání). Žádáme vás tímto, abyste připravili dětem šanon (viz. leták a fotografie níže) a přinesli v září do třídy. 


Nové aktivity ke stažení 
Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školskými úkoly" (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme: 

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...)
  •  zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...)
  • dbejte na pravidelný režim
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...)
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...)
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  •  využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...)
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem. 

Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR 

Zdroje a materiály 

www.predskolaci.cz 

www.detsky-web.cz 

www.hrajeme-si.cz

www.krokotak.com

www.tvorivedeti.cz 

www.sikovny-cvrcek.cz 

www.napadyproanicku.cz

           Zde si můžete stáhnout a vytisknout pracovní listy         a omalovánky pro vaše děti. V tištěné formě si je můžete          vyzvednout u přírodní zahrady v "omalovánkoboxu"              (ze strany od ZŠ).