Mateřská škola Borovany
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole."


Výsledky přijímacího řízení najdete ZDE


Uzavření a omezení provozu školy

ve školním roce 2018/2019

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny: od 15. července do 9. srpna 2019

- omezený provoz bude zahájen dne 12. srpna 2019

Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

1. 7. - 12. 7. 2019 Letní prázdniny v ZŠ

12. 8. - 30. 8. 2019 Letní prázdniny v ZŠ


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů
"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"