Výsledky přijímacího řízení ZDE


Co nás čeká?

8. června 2023- Výlet -Berušky, Krtečci

9. června 2023- Výlet -Motýlci, Rybičky

14.-16. června 2023- Školka v přírodě (Skaliny 2023)- akce pouze pro předškoláky odcházející do školy

22. června 2023 - Loučení s předškoláky


Organizace školního roku 2022/2023

Omezení provozu školy (třídy budou sloučeny)

  • 3. - 14. července 2023 letní prázdniny v ZŠ 
  • 14. - 31. srpna 2023 letní prázdniny v ZŠ

Úplné přerušení provozu:

  • Letní prázdniny: provoz bude přerušen čtyři týdny: od 17. července do 11. srpna 2023, omezený provoz bude zahájen dne 14. srpna 2023. 

Sledujte nás  na FACEBOOKU!  


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"