Aktuality

OD 25.2. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt v prostorách Mateřské školy Borovany

bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

V Borovanech, dne 24. 2. 2021 Mgr. Vít Sumerauer

Vážení rodiče,

situace v MŠ se z důvodu karanténních opatření opět zhoršuje. Prosíme Vás o pomoc. Pokud můžete, ponechte si své děti doma, pomůžete nám tím zabránit úplnému uzavření školky. Děkujeme Vám za ochotu.

                                                    Mgr. Vít Sumerauer      23.2. 2021

Vážení rodiče dětí navštěvující třídy Rybiček a Motýlků,

z důvodu dobíhající karantény u vytrasovaných dětí a zaměstnanců bude v pondělí 22. 1. 2021 otevřena jen třída Motýlků, děti z těchto tříd budou spojeny ve třídě Motýlků. Provoz této třídy se týká jen dětí, kterých se netýká karanténní opatření.

Ostatní třídy Mateřské školy Borovany jsou v běžném provozu.

  • Žádáme rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a v případě zjištění respiračního onemocnění, nebo zvýšené teploty kontaktovali svého praktického lékaře (pediatra) a zdravotní stav s ním konzultovali. I nadále prosím zákonné zástupce o nahlášení případné karantény, nebo nemoci Covid-19 v rodině na mobilní telefon: 604210774 nebo emailem: msborovany@gmail.com


Organizace školního roku

Ve školním roce 2019/2020 začne běžný provoz v úterý 1. září 2020. Běžný provoz bude ukončen v úterý 30. června 2021

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy omezen a zcela uzavřena bude mateřská škola čtyři týdny:

od 12. července do 6. srpna 2021, omezený provoz bude zahájen dne 9. srpna 2021

V této době probíhají v budovách školy práce údržbářské, opravářské, škola se maluje, uklízí, připravuje na další školní rok a zaměstnanci čerpají řádnou zákonnou dovolenou.

X. Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

29. 1. 2021 Pololetní prázdniny v ZŠ

15. 2. - 21. 2. 2021 Jarní prázdniny v ZŠ

1. 4. 2021 Velikonoční prázdniny v ZŠ

1. 7. - 9. 7. 2021 Letní prázdniny v ZŠ

9. 8. - 31. 8. 2021 Letní prázdniny v ZŠVážení rodiče, z důvodu dalšího opatření jsme nuceni dočasně pozastavit předplaveckou výchovu. Děkujeme za pochopení. 


Provoz MŠ od 1.9.2020 - bezpečnostní pokyny Covid-19


Můžete si nás přidat na FACEBOOKU a sledovat aktuální informace i tam.  


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"