Vítejte na stránkách

Mateřské školy Borovany


Aktuality


  • Pondělí 30. května 2022-Motýlci, Rybičky- zřícenina Pořešín
  • Úterý 31. května 2022- Žabičky, Včeličky, Kuřátka - výlet do Třeboně
  • Pondělí 6. června 2022- Krtečci, Berušky- výlet do Hluboké nad Vltavou 
  • Od 13. do 15. června 2022- Školka v přírodě "Skaliny" - (akce pouze pro předškoláky jdoucí do ZŠ)

  • Čtvrtek 23. června 2022 od 16:30 hod.- Loučení s předškoláky

Organizace školní roku 2021/2022

Školní rok začíná 1. září 2021 a bude ukončen ve čtvrtek 30. června 2022. 

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny

zcela uzavřena bude mateřská škola čtyři týdny: od 11. července do 5. srpna 2022

Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny v ZŠ

1. 7. - 8. 7. 2022 Letní prázdniny v ZŠ

8. 8. - 31. 8. 2022 Letní prázdniny v ZŠ

Obnova fasády naší Mateřské školky, provedená v letošním roce, byla zrealizována za výrazné podpory společnosti LB Cemix, s.r.o., sídlící v našem městě. Společnost podpořila investici města Borovany do opravy fasády MŠ službami a materiálem v hodnotě 150tis. Kč. Součástí pláště naší budovy se tak stal prémiový nátěr vyztužený vlákny s fotokatalytickým efektem Cemix Cempaint EXTRA, Akrylátový fasádní nátěr, systémové podkladní nátěry a v neposlední řadě přípravek k boji proti řasám a mechům Fungicem. Společnost LB Cemix, s.r.o. je součástí nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, disperzních produktů, keramických materiálů a surovin. Na českém trhu patří s pěti výrobními závody mezi přední výrobce stavebních hmot a dodavatele certifikovaných zateplovacích systémů.

Sledujte nás               na FACEBOOKU!  


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"