Mateřská škola Borovany
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole."

Výsledky přijímacího řízení

Co nás čeká... 


30. května 2019- Výlet pro předškoláky (Kuřátka, Včeličky, Žabičky)
4. června 2019- Divadelní představení
6. června 2019 - Výlet do Trocnova s opékáním buřtů  
10. června 2019- Otáčivé divadlo v Týně nad Vltavou "Asterix 
a Obelix"
12. června 2019-Výlet pro předškoláky (Berušky, Rybičky, Motýlci, Krtečci)
18. června 2019- Loučení s předškoláky od 16 hod. "ve stodole" v podzámčí
24.-26. červen 2019 - Skaliny- pobytová akce pro předškoláky jdoucí do školy


Uzavření a omezení provozu školy

ve školním roce 2018/2019

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny: od 15. července do 9. srpna 2019

- omezený provoz bude zahájen dne 12. srpna 2019

Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

1. 7. - 12. 7. 2019 Letní prázdniny v ZŠ

12. 8. - 30. 8. 2019 Letní prázdniny v ZŠ


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů
"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"