Co nás čeká ...

Sobota 29. února 2020- Karneval v kulturním sále

Středa 11. března 2020- Divadelní představení

Čtvrtek 2. dubna 2020- divadelní představení v MŠ

Úterý 26. května 2020- "Mořský svět" v kinosále

Středa 13. května 2020- "Baví vás Kuk a Cuk"

Pondělí 1. června 2020- divadelní představení "O Kačence"

Úterý 16. června 2020- Rozloučení s předškoláky od 16 hod. ve stodole (podzámčí)

17.-19. června 2020- Školka v přírodě pro předškoláky

Můžete si nás přidat na FACEBOOKU a sledovat aktuální informace i tam.  


Termíny uzavření školy a omezení provozu

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny- od 13. července do 9. srpna 2020

Omezení provozu školy

31. 1. 2020 Pololetní prázdniny v ZŠ

10. 2. - 16. 2. 2020 Jarní prázdniny v ZŠ

9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny v ZŠ

1. 7. - 10. 7. 2020 Letní prázdniny v ZŠ

12. 8. - 31. 8. 2020 Letní prázdniny v ZŠMateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"