Mateřská škola Borovany
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole."

Co nás čeká...

Od 1. února můžete v infocentru shlédnout výstavu:
                                                                            "Rok ve školce". 
20. února 2019- Divadelní představení v kinosále od 10:00
1. března 2019- Předškoláci navštíví planetárium v Č.B.
2. března 2019- Karneval v kulturním sále na téma:
                         ,,S LOUPEŽNÍKY NA PARKET" od 14:00 do 17:30 hod.
Návštěva knihovny 
5. března 2019- Rybičky, Včeličky, 12. března- Motýlci, Krtci
26. března 2019- Kuřátka, Berušky, 28. března 2019 Žabky

6. března 2019- Divadelní představení v MŠ v 9:00 a v 10:00 hod.
18. března 2019- Předškoláci navštíví Základní školy Borovany
18. března  2019- od 16:00 ve třídě u Kuřátek informační schůzka rodičů předškoláků s paní učitelkami ze Základní školy Borovany.
5. a 6. dubna 2019- Zápis do Základní školy Borovany
8. dubna 2019- Předškoláci navštíví Malé divadlo v Č.B.
10. dubna 2019- Divadelní představení v kinosále od 10:30 hod.
11. dubna 2019- Den otevřených dveří v MŠ od 8:00 do 15:30 hod.
15. dubna 2019- Vzdělávací program se zvířátky (Kuřátka, Rybičky)
16. dubna 2019- Vzdělávací program se zvířátky (Motýlci, Krtečci, Včelky) 
16. dubna 2019- Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi
18. dubna 2019- Vzdělávací program se zvířátky (Žabičky, Berušky)
23. dubna- Veřejná přednáška první pomoci u dětí od 17 hod. 
v Divadelním klubu. 
2. května 2019- Zápis do Mateřské školy Borovany od 7:00 do 18:00 hod.
15. května 2019- Divadelní představení v MŠ - od 8 a 9 hod.
30. května Výlet pro předškoláky (cca 20 dětí)
4. června 2019- Divadelní představení
6. června 2019 - Výlet do Trocnova s opékáním buřtů  
10. června 2019- Otáčivé divadlo v Týně nad Vltavou "Asterix 
a Obelix"
12. června 2019-Výlet pro předškoláky (cca 40 dětí- zbytek předškoláků, kteří nejedou 30. května 2019)
18. června 2019- Loučení s předškoláky od 16 hod. "ve stodole"
24.-26. červen 2019 - Skaliny- pobytová akce pro předškoláky jdoucí do školy


NOVINKA! 

Od listopadu lze odhlašovat a přihlašovat stravu dítěte přes internet. 

Více informací naleznete zde. 


Uzavření a omezení provozu školy

ve školním roce 2018/2019

Uzavření mateřské školy

Zimní prázdniny: od soboty 22. prosince 2018 do 1. ledna 2018.

- omezený provoz bude zahájen v úterý 2. ledna 2018.

Letní prázdniny: od 15. července do 9. srpna 2019

- omezený provoz bude zahájen dne 12. srpna 2019

Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

2. 1. 2019 Vánoční prázdniny v ZŠ

1.2. 2019 Pololetní prázdniny v ZŠ

4. 2. - 10. 2. 2019 Jarní prázdniny v ZŠ

18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny v ZŠ

1. 7. - 12. 7. 2019 Letní prázdniny v ZŠ

12. 8. - 30. 8. 2019 Letní prázdniny v ZŠ


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů
"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"