Aktuality

Provoz třídy MOTÝLKŮ je od 18. 1. 2021 již ve své třídě v MŠ Borovany. Vážení rodiče, z důvodu dalšího opatření jsme nuceni dočasně pozastavit předplaveckou výchovu. Děkujeme za pochopení. 


Provoz MŠ od 1.9.2020 - bezpečnostní pokyny Covid-19


Můžete si nás přidat na FACEBOOKU a sledovat aktuální informace i tam.  


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"