PROVOZ ŠKOLY JE DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN 

Vážení rodiče,
Z důvodu usnesení vlády, která rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

SE UPRAVUJÍ PODMÍNKY VYZVEDÁVÁNÍ potvrzení pro zaměstnavatele rodičů, kteří budou nuceni se svým dítětem zůstat v domácí péči ("Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení - školy") bude poskytnuto, po domluvě, u ředitele MŠ.
Mgr. Vít Sumerauer, msborovany@gmail.com, tel.: 604 210 774
Děkuji za pochopení

Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školskými úkoly" (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme: 

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...)
  •  zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...)
  • dbejte na pravidelný režim
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...)
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...)
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  •  využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...)
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem. 

Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR 

Zdroje a materiály 

www.predskolaci.cz 

www.detsky-web.cz 

www.hrajeme-si.cz

www.krokotak.com

www.tvorivedeti.cz 

www.sikovny-cvrcek.cz 

www.napadyproanicku.cz


           Zde si můžete stáhnout a vytisknout pracovní listy         a omalovánky pro vaše děti. V tištěné formě si je můžete          vyzvednout u přírodní zahrady v "omalovánkoboxu"              (ze strany od ZŠ). 


Strava bude všem dětem automaticky odhlášena na celou dobu uzavření MŠ. 

Co nás čeká ...

VŠECHNY AKCE MŠ JSOU ZRUŠENY!

          Čtvrtek 5. března 2020- Berušky

          Úterý 10. března 2020-Včeličky, Žabičky

          Čtvrtek 12. března 2020- Krtečci, Motýlci

          Úterý 31. března 2020- Rybičky, Kuřátka  

Středa 11. března 2020- Divadelní představení 

Úterý 17. března 2020 od 16 hod. u Žabiček - Setkání s učiteli ze ZŠ Borovany s rodiči předškoláků

Čtvrtek 19. a pátek 20. března 2020- 3D kino- vesmír

Pondělí 23. března 2020- Přednáška na téma Výchova a vzdělávání s paní Mgr. Nicol Hovorkovou

Úterý 24. března 2020- Odemykání školní zahrady

Středa 25. března 2020- Návštěva ZŠ Borovany- předškoláci

Čtvrtek 2. dubna 2020- divadelní představení v MŠ "O kocourkovi"

Úterý 7. dubna 2020- Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi od 15-17 hod.

Úterý 24. dubna 2020- Den otevřených dveří od 8 hod. do 10 hod. a od 14 hod. do 16. hod. 

Úterý 5. května 2020- Zápis do MŠ- více informací bude zveřejněno během měsíce března

Sobota 16. května 2020- Zahradní slavnost s bazárkem 

Úterý 26. května 2020- "Mořský svět" v kinosále

Středa 13. května 2020- "Baví vás Kuk a Cuk"

Pondělí 1. června 2020- divadelní představení "O Kačence"

Středa 3. června 2020- pěší výlet do Trocnova

Pondělí 8. června 2020- Výlet předškoláků do Zoopark na Hrádečku 

Úterý 9. června 2020- Výlet předškoláků do Zoopark na Hrádečku 

Úterý 16. června 2020- Rozloučení s předškoláky od 16 hod. ve stodole (podzámčí)

17.-19. června 2020- Školka v přírodě pro předškoláky ve Velkých Skalinách

Můžete si nás přidat na FACEBOOKU a sledovat aktuální informace i tam.  


Termíny uzavření školy a omezení provozu

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny- od 13. července do 9. srpna 2020

Omezení provozu školy

9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny v ZŠ

1. 7. - 10. 7. 2020 Letní prázdniny v ZŠ

12. 8. - 31. 8. 2020 Letní prázdniny v ZŠMateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"