Mateřská škola Borovany
"Všechno co, opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole."

Mateřská škola Borovany oznamuje, že 

ve čtvrtek 3. května 2018

od 7:00 do 18:00 hodin

bude probíhat zápis dětí do mateřské školy

na školní rok 2018 - 2019. 

Více informací naleznete ZDE.

Co nás čeká ..

20. března 2018- Předškoláci navštíví školu

22. a 27. března 2018- Beseda v knihovně

26. března 2018 od 16:00 v Kuřátkách- Informační schůzka rodičů předškoláků s paní učitelkami 

                                                                 1. tříd ZŠ Borovany

27. března 2018- Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi

29. března 2018- Velikonoční prázdniny - omezený provoz školy, třídy budou spojeny. 

                           - V pátek 30. března a v pondělí 1. dubna je státní svátek a MŠ bude uzavřena. 

3. května 2018 od 7:00 do 18:00 hodin proběhne zápis dětí do MŠ na školní rok 2018 - 2019.

9. května 2018- "mořský svět"

15. května 2018- divadelní představení

17. května 2018 - společné fotografování

5. června 2018 - Otáčivé hlediště V Týně nad Vltavou "O líném Čiperkovi"

20. - 22. června 2018 - Skaliny- akce pro předškoláky

Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů
"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

Uzavření a omezení provozu školy

ve šk. roce 2017/2018


Uzavření


Letní prázdniny

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy omezen a zcela uzavřena bude mateřská škola čtyři týdny:

od 16. července do 10. srpna 2018 a provoz bude zahájen dne 13. srpna 2018.


Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018- státní svátek.