Aktuality

Vážení rodiče, od 1.9. 2020 jsou všichni strávníci přihlášeni k celodennímu stravování. Stravu si dle potřeby můžete upravit telefonicky u paní Waldingerové nebo v aplikaci strava.cz. Tuto změnu můžete provádět od 1.9. 2020. Děkujeme. 

Provoz MŠ od 1.9.2020 - bezpečnostní pokyny Covid-19Oznámení o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání a zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2020

Více informací zde:


Můžete si nás přidat na FACEBOOKU a sledovat aktuální informace i tam.  


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"