Vážení rodiče, přejeme Vám i dětem krásné prázdniny plné pohody, odpočinku a radostných zážitků. 

Těšíme se na další spolupráci. 


Vážení rodiče, ve středu 1.7. 2020 se všechny nahlášené děti sejdou ve třídě u Rybiček. Nezapomeňte si všechny věci podepsat. Děkujeme


Oznámení o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání a zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2020

Více informací zde:


Můžete si nás přidat na FACEBOOKU a sledovat aktuální informace i tam.  


Termíny uzavření školy a omezení provozu

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny- od 13. července do 9. srpna 2020

Omezení provozu školy

1. 7. - 10. 7. 2020 Letní prázdniny v ZŠ

12. 8. - 31. 8. 2020 Letní prázdniny v ZŠMateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"