INFORMACE K OMEZENÉMU PROVOZU

 od 25. 5. do 30.6. 2020

Vážení rodiče, 

v pondělí 25. 5. 2020 opět otevíráme školku. Při vstupu do MŠ odevzdáte vyplněná a podepsaná Čestná prohlášení a Pokyny k provozu vždy s aktuálním datem nástupu dítěte do MŠ!!!!

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hodin (děti přivádějte nejpozději do 8:00). 

V celém areálu MŠ mají dospělé osoby ústa zakryta rouškou. 

Provoz tříd:

KRTEČCI a BERUŠKY budou ve třídě u KRTEČKŮ (šatna se používá pouze u KRTEČKŮ) 

MOTÝLCI jsou ve své třídě 

RYBIČKY jsou ve své třídě 

VČELIČKY jsou ve své třídě 

KUŘÁTKA jsou ve své třídě 

ŽABIČKY JSOU ROZDĚLENY do tříd Kuřátek a Včelicek - rozdělení se dozvíte při vstupu do areálu MŠ. 

Pokud to počasí dovolí, budeme s dětmi trávit většinu dne na zahradě MŠ - přizpůsobte tomu oblečení a obuv! 

Do šaten budeme pouštět vždy jen dva zákonné zástupce!!! 

Prosíme Vás o trpělivost a pochopení, vše je pečlivě připraveno pro nejlepší zajištění bezpečnosti vašich dětí i vás samotných. 

Mgr. Vít Sumerauer

potřebné dokumenty: ZDE

Výsledky přijímacího řízení ZDE


Aktivity pro děti ke stažení a k vytisknutí najdete ZDE


PROVOZ ŠKOLY JE DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN 

Vážení rodiče,
Z důvodu usnesení vlády, která rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

SE UPRAVUJÍ PODMÍNKY VYZVEDÁVÁNÍ potvrzení pro zaměstnavatele rodičů, kteří budou nuceni se svým dítětem zůstat v domácí péči ("Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení - školy") bude poskytnuto, po domluvě, u ředitele MŠ.
Mgr. Vít Sumerauer, msborovany@gmail.com, tel.: 604 210 774
Děkuji za pochopení


Strava bude všem dětem automaticky odhlášena na celou dobu uzavření MŠ.

Informace pro rodiče - stravné/školné

Zálohy na stravné a školné za měsíc březen Vám byly připsány ZPĚT na karty strávníků. Více informací, po osobním přihlášení na www.strava.cz

Na měsíc duben se školné nebude strhávat.

Poměrná část školného za měsíc březen (1. 3. - 12. 3.), Vám bude účtována k následující záloze, podle vývoje situace otevření Mateřské školy.

Děkujeme za pochopení

vedoucí školní kuchyně

Iva Waldingerová

mobil: 734 681 769

email: skolka-kuchyne@seznam.czMůžete si nás přidat na FACEBOOKU a sledovat aktuální informace i tam.  


Termíny uzavření školy a omezení provozu

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny- od 13. července do 9. srpna 2020

Omezení provozu školy

1. 7. - 10. 7. 2020 Letní prázdniny v ZŠ

12. 8. - 31. 8. 2020 Letní prázdniny v ZŠMateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"