Co nás čeká?


Organizace školního roku 2022/2023

Úplné přerušení provozu:

  • Vánoční prázdniny: zcela přerušen provoz od 26. 12. do 30. 12. 2022 Do běžného provozu škola otevře v pondělí 2. 1. 2023. 
  • Letní prázdniny:  provoz bude přerušen čtyři týdny: od 17. července do 11. srpna 2023, omezený provoz bude zahájen dne 14. srpna 2023. 

Omezení provozu školy (třídy budou sloučeny)

  • 26. října a 27. října 2022 podzimní prázdniny v ZŠ (28.října 2022 - státní svátek) 
  • 3. února 2023 pololetní prázdniny v ZŠ 
  • 3. - 12. března 2023 jarní prázdniny v ZŠ 
  • 6. dubna 2023 velikonoční prázdniny v ZŠ (7. a 10. dubna 2023 - státní svátek) 
  • 3. - 14. července 2023 letní prázdniny v ZŠ 
  • 14. - 31. srpna 2023 letní prázdniny v ZŠ

Sledujte nás  na FACEBOOKU!  


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"