Co nás čeká?

Sobota 18.března 2023- Maškarní karneval v kulturním sále Borovany

3. - 12. března 2023 jarní prázdniny - provoz mateřské školy bude omezen

Do konce měsíce března čeká všechny třídy projektový den mimo MŠ. 


Organizace školního roku 2022/2023

Omezení provozu školy (třídy budou sloučeny)

  • 3. února 2023 pololetní prázdniny v ZŠ 
  • 3. - 12. března 2023 jarní prázdniny v ZŠ 
  • 6. dubna 2023 velikonoční prázdniny v ZŠ (7. a 10. dubna 2023 - státní svátek) 
  • 3. - 14. července 2023 letní prázdniny v ZŠ 
  • 14. - 31. srpna 2023 letní prázdniny v ZŠ

Úplné přerušení provozu:

  • Letní prázdniny: provoz bude přerušen čtyři týdny: od 17. července do 11. srpna 2023, omezený provoz bude zahájen dne 14. srpna 2023. 

Sledujte nás  na FACEBOOKU!  


Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"