Zápis
informace

Momentálně je kapacita školy zcela naplněna!

Rozdělení nově přijatých dětí

Soubory potřebné k zapsání do mateřské školy