Informace
Co potřebujete vědět.. 

Školní řád


Žádost o úhradu školních poplatků městem za rodiče pečující o tři a více dětí

Organizace vzdělávání

Mateřská škola je otevřena od 6 hodin ráno do 16,30 hodin.

Přijímání dětí - přijímáme děti ve věku od tří do šesti - sedmi let věku, podle situace i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přednostně jsou přijímány děti z Borovan a spádových obcí, dále děti starší pěti let - předškoláci.

Třídy jsou smíšené, všechny třídy jsou zaměřeny všeobecně, ve třídě u Berušek a Včeliček paní učitelky seznamují děti s anglickým jazykem.


Režim dne

Od šesti hodin ráno zpravidla do 9,30 - l0.00 hodin si děti volně hrají podle svého výběru, cvičí, svačí a provádějí řízené činnosti. Po těchto činnostech následuje pobyt dětí venku za příznivého počasí. Děti nechodí ven pouze v mrazu -10 stupňů Celsia a více, za prudkého deštěa v případě prudkého větru.

Po návratu do školy následuje hygiena, oběd a odpolední spánek, případně odpočinek a odpolední činnosti, pak svačina a odchod domů. Tyto činnosti probíhají zpravidla v časovém úseku od l2,00 hodin do l6,30 hodin, kdy končí provoz mateřské školy.

Režim školy je uvolněný, dodržujeme však tříhodinové intervaly mezi jednotlivými jídly, dále střídání klidových činností s činnostmi pohybově náročnými, relaxační chvilky, hygienu a odpolední klid na lůžku. Děti, které po obědě nespí, si pouze odpočinou buď na lůžku a po chvíli přecházejí ke klidným hrám, pracovním nebo výtvarným činnostem podle programu dne.


Mimořádné činnosti

Práce s keramickou hlínou - budeme s dětmi využívat nově zřízený keramický a výtvarný ateliér.

Seznamování s anglickým jazykem  - ve třídě u Berušek pod vedením paní učitelky Rodějové

                                                            - ve třídě u Včeliček pod vedením paní učitelky Taylor