Img 

Mateřská škola Borovany

Aktuality

 • Krásné a pohodové prázdniny přejí všichni zaměstanci mateřské školy


  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016 – 2017


  Ředitelka Mateřské školy Borovany jako místně a věcně příslušný správní orgán dle §10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád “) a §34 odst. 3 a §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu s §67 odst.1 správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


  Mateřská škola Borovany přijímá pro školní rok 2016/17 děti pod evidenčním číslem:


  1/016 2/016 3/016 4/016 5/016 8/016 12/2016 14/016 16/016 18/016 19/016 20/016 21/016 22/016 23/016 24/016 25/016 26/016 27/016 28/016 29/016 30/016 31/016 32/016 33/016 35/016 36/016 37/016 38/016 39/016 40/016 41/016 42/016 43/016 44/016 45/016 47/016 48/016 49/016 50/016 51/016 52/016 53/016 54/016 55/016 56/016 57/017 58/016


  Mateřská škola Borovany pozastavuje přijímací řízení z důvodu nedoložení potvrzení o stanoveném pravidelném očkování podle § 34 odst. 5 ŠZ a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví u těchto žadatelů:

  06/016, 09/016, 10/016, 11/016, 13/016, 15/016, 17/016, 46/016


  Nepřijato: 0


  V Borovanech, dne 13. května 2016

  Bc. Božena Velíšková
  Ředitelka školy  Nová Telefonní čísla školy zde: Kontakty

  Prázdniny ve školním roce 2015/2016

  Letní prázdniny 1. července do 31. srpna 2016
  MŠ bude zcela uzavřena od 11. července do 7. srpna 2016. Ve zbývajícím čase bude provoz školy omezen.
  Fungující třídy budou Rybičky, Berušky a Krtečci.
  Každé pondělí se budou všechny děti scházet u Rybiček a poté budou dle počtu rozděleny. Rozmístění dětí bude vždy vyvěšeno na dveřích stejně jako případné změny.
  Omlouváme se za komplikace vzniklé spojováním, ale škola je potřeba připravit na další školní rok (úklid, malování, opravy, ... ).

  Školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. zaří 2016.


  Sponzoři ve školním roce 2015/2016
  ZD Borovany
  Jednota
  FSC plus s.r.o. (p. Stodolovský)
  Euroholz (p. Duda)
  Lipozom s.r.o.-Lékarna Borovany (p. Boněšická)
  Stiborovi
  Valešovi
  Koblížkovi