Img 

Mateřská škola Borovany

Aktuality

 • 14.června
  "Rozloučení s předškoláky"

  21. - 23.června
  "Školka v přírodě s předškoláky"

  Provoz o prázdninách:

  Letní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
  V tomto období bude omezený provoz školy.

  V období od 10. července do 6. srpna 2017 bude škola zcela uzavřena.

  Školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.


  Oznámení o přijetí dětí do Mateřské školy Borovany na školní rok 2015 – 2016

  SEZNAM RIGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH, NEPŘIJATÝCH A S POZASTAVENÝM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ v Mateřské škole Borovany pro školní rok 2017/2018

  Přijímá se:

  1/017 02/017 03/017 04/017 05/017 06/017 07/017 09/017 10/017 11/017 12/017 13/017 17/017 18/017 19/017 22/017 26/017 27/017 28/017 29/017 30/017 31/017 32/017 33/017 34/017 37/017 38/017 39/017 41/017 42/017 44/017 46/017 47/017 50/017 51/017 52/017 53/017 54/017 55/017 56/017 57/017 58/017 59/017 60/017 62/017 63/017 64/017 66/017 67/017 68/017 70/017 71/017 24/017  Přijímací řízení je pozastaveno z důvodu nenaočkování dítěte.
  Po předložení potvrzení o řádném očkování bude dítě přijato:

  08/017 14/017 15/017 16/017 20/017 21/017 36/017 45/017 48/017


  Nepřijímá se:

  25/017 49/017


  V Borovanech, dne 9. června 2017

  Bc. Božena Velíšková

  Ředitelka školy