Mateřská škola Borovany
"Všechno co, opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole."

Aktuality

Omlouváme se za nefunkčnost telefonů do MŠ a do školní kuchyně. Volat můžete přímo paní vedoucí kuchyně do kanceláře (380 123 721) nebo na mobilní telefon  (734 681 769). Děkujeme za pochopení. 


Co nás čeká .. 

8. listopadu 2017- divadelní představení ve školce " Koza"

4. prosince 2017- Malé divadlo v Českých Budějovicích - pouze předškoláci

13. prosince 2017- divadelní představení v kinosále

22. ledna 2018- divadelní představení v kinosále

7. února 2018- divadelní představení

14. března 2018- divadelní představení

9. května 2018- "mořský svět"

15. května 2018- divadelní představení

Mateřská škola Borovany je zapojena do projektu 

"Evroské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektu:
"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických poracovníků a vybavení školy. 


Uzavření a omezení provozu školy

ve šk. roce 2017/2018


Uzavření

Zimní prázdniny

Mateřská škola Borovany bude v letošním školním roce 2017/2018 uzavřena v době zimních prázdnin: 

od pátku 22. prosince 2017 do 1. ledna 2018 a provoz bude zahájen v úterý 2. ledna 2018.

Letní prázdniny

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy omezen a zcela uzavřena bude mateřská škola čtyři týdny:

od 16. července do 10. srpna 2018 a provoz bude zahájen dne 13. srpna 2018.


Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v období od 12. 3. - 18. 3. 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018