Img 

Mateřská škola Borovany

Aktuality

 • 14.-16. června Výlet na zříceninu hradu Pořešín (pojedeme po třídách)

  22. června proběhne slavnostní rozloučení s předškoláky


  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016 – 2017


  Ředitelka Mateřské školy Borovany jako místně a věcně příslušný správní orgán dle §10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád “) a §34 odst. 3 a §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu s §67 odst.1 správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


  Mateřská škola Borovany přijímá pro školní rok 2016/17 děti pod evidenčním číslem:


  1/016 2/016 3/016 4/016 5/016 8/016 12/2016 14/016 16/016 18/016 19/016 20/016 21/016 22/016 23/016 24/016 25/016 26/016 27/016 28/016 29/016 30/016 31/016 32/016 33/016 35/016 36/016 37/016 38/016 39/016 40/016 41/016 42/016 43/016 44/016 45/016 47/016 48/016 49/016 50/016 51/016 52/016 53/016 54/016 55/016 56/016 57/017 58/016


  Mateřská škola Borovany pozastavuje přijímací řízení z důvodu nedoložení potvrzení o stanoveném pravidelném očkování podle § 34 odst. 5 ŠZ a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví u těchto žadatelů:

  06/016, 09/016, 10/016, 11/016, 13/016, 15/016, 17/016, 46/016


  Nepřijato: 0


  V Borovanech, dne 13. května 2016

  Bc. Božena Velíšková
  Ředitelka školy  Nová Telefonní čísla školy zde: Kontakty

  Prázdniny ve školním roce 2015/2016

  Letní prázdniny 1. července do 31. srpna 2016.
  MŠ bude zcela uzavřena od 11. července do 7. srpna 2016. Ve zbývajícím čase bude provoz školy omezen.

  Školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. zaří 2016.


  Sponzoři ve školním roce 2015/2016
  ZD Borovany
  Jednota
  FSC plus s.r.o. (p. Stodolovský)
  Euroholz (p. Duda)
  Lipozom s.r.o.-Lékarna Borovany (p. Boněšická)
  Stiborovi
  Valešovi
  Koblížkovi