Mateřská škola Borovany
"Všechno co, opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole."

Aktuality

Odhlašování obědů na číslech: 380 123 721, 734 681 771, 734 681 769 

Co nás čeká ..

12. prosince 2017- Vánoční den

                                          - dopoledne proběhnou "školkové" Vánoce s tradicemi, zvyky a nadílkou

                                          - odpoledne od 15 do 17 hod. proběhne vánoční dílna pro rodiče s dětmi 

13. prosince 2017- divadelní představení v kinosále

14. prosince 2017- Vánoční zpívání od 17 hod. u vánočního stromku v MŠ

22. ledna 2018- divadelní představení v kinosále

7. února 2018- divadelní představení

14. března 2018- divadelní představení

9. května 2018- "mořský svět"

15. května 2018- divadelní představení

Mateřská škola Borovany je zapojena do projektů
"Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání "

Název projektů:

"Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany"

Z projektu je hrazeno další vzdělávání pedagogických pracovníků a vybavení školy. 

,,Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

Uzavření a omezení provozu školy

ve šk. roce 2017/2018


Uzavření

Zimní prázdniny

Mateřská škola Borovany bude v letošním školním roce 2017/2018 uzavřena v době zimních prázdnin: 

od soboty 23. prosince 2017 do 1. ledna 2018 a provoz bude zahájen v úterý 2. ledna 2018.

Letní prázdniny

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy omezen a zcela uzavřena bude mateřská škola čtyři týdny:

od 16. července do 10. srpna 2018 a provoz bude zahájen dne 13. srpna 2018.


Omezení provozu školy

Provoz školy bude omezen v době ostatních prázdnin. Informace o tom, v jaké třídě bude provoz školy zachován, budou včas zveřejněny.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v období od 12. 3. - 18. 3. 2018

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018- svátek